Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Czytelnia (941)

Rozmowy rysunkowe

środa, 07.11.2018 - 19:45

Autor rysunku żyje w realnym świecie. Nie może się zupełnie odcinać od tego, co go otacza, tym bardziej, że pewne bodźce wpływają na rysunek. Oczywiście są one przetworzone  na potrzeby konkretnej grafiki.

Rozmawiamy ze znanym gorlickim grafikiem, Bartłomiejem Belniakiem.

W czwartek (1 listopada) zaginęła 2,5-letnia kotka Samba, która mieszkała w jednym z domów przy ulicy Letniej w Gorlicach.

Za futrzakiem tęskni jej rodzina, a szczególnie mały chłopiec.

Dziś 1 listopada. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.

Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

Babie lato rozpieszcza nas niespotykaną, jak na tę porę, pogodą. Ostatnie dni obfitowały w wysoką temperaturę, często przekraczającą nawet 20oC przez większość dnia.

Co aura szykuje nam 1 listopada?

Przypominamy, że to stanie się dzisiejszej nocy.

Nie zapomnijcie tego zrobić, bo jutrzejsze rano może was nieźle zaskoczyć.

To już pewne, 12 listopada tego roku stał się dniem wolnym od pracy. Tak w nocy z wtorku na środę zadecydował Sejm, który przyjął ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z dnia wolnego.

Praca umysłowa, w biurze lub w banku, zawsze była uważana za pracę nie wymagającą wysiłku fizycznego. Z tego przeświadczenia wyciągano wnioski o niewielkim obciążeniu organizmu, a praca siedząca nie męczy i nie prowadzi do żadnych schorzeń.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projektach pn. „Bądź aktywny – działaj”.
Projekty skierowane są do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+, które są:

1. osobami z niepełnosprawnością
2. osobami niksowykwalifikowanymi

Kluczowe działania pierwszego projektu obejmują:
1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
2. Wyjazd szkoleniowo - terapeutyczny;
3. Pośrednictwo pracy;
4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;
5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;
6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

Kluczowe działania drugiego projektu obejmują:
1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
2. Warsztaty umiejętności zawodowych;
3. Wsparcie trenera pracy lub doradcy klienta;
4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;
5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;
6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

Wszystkie działania realizowane w projektach są dla uczestników bezpłatne.
Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależy od liczby godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).
Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.
Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym, na warsztaty grupowe oraz w trakcie stażu.

Szczegółowe informacje dostępne są:
• pod nr tel. 730 777 293: lub 730 777 296,
• pod e-mailem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• na stronie internetowej: wyjdzzdomu.com.pl  
• w biurze projektu: Michalusa 18, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00)

Projekt „Wyjdź z Domu – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planując budowę domu, planuje się zazwyczaj postawienie ogrodzenia, które będzie odpowiednio wyznaczać granice terenu prywatnego. Do grodzenia często stosowana jest siatka, jest to najczęściej stosowany sposób wyznaczania granic terenu prywatnego, gdy po budowie właściciele nie dysponują wystarczającą ilością środków finansowych. Stawianie ogrodzenia nie należy do tanich wydatków, w zależności od rozmiarów terenu, który ma być ogrodzony.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej znacząco wzrosła liczba osób emigrujących z kraju w celach zarobkowych. Popularnym państwem, do którego Polacy chętnie wyjeżdżają, są Niemcy. Szukając zatrudnienia za granicą, częstym problemem okazuje się jednak znajomość języka. Czy jest on niezbędny do pracy u naszych zachodnich sąsiadów?